Pogotowie ratunkowe
1984

 Zdigitalizowano 17 obiektów, negatyw czarno-biały typ 35 (małoobrazkowy), klatka 24 x 36 mm.