Uniwersam
1987

 Zdigitalizowano 20 obiektów, negatyw czarno-biały typ 35 (małoobrazkowy), klatka 24 x 36 mm.