Po co komu pies
Schronisko dla zwierząt, 1990

 Zdigitalizowano 23 obiekty, negatyw czarno-biały typ 35 (małoobrazkowy), klatka 24 x 36 mm.