Dystrybutor prasy RUCH w kryzysie
1985

 Zdigitalizowano 8 obiektów, negatyw czarno-biały typ 35 (małoobrazkowy), klatka 24 x 36 mm.